Prawo do prywatności vs fotografowanie ludzi: Co warto wiedzieć?

Prawo do prywatności vs fotografowanie ludzi: Co warto wiedzieć?
Autor Milena Kowalczyk
Milena Kowalczyk29.03.2024 | 7 min.

Można zrobić zdjęcia ludzi w przestrzeni publicznej, ale trzeba pamiętać o poszanowaniu prawa do prywatności. Fotografowanie osób bez ich zgody może naruszać ich dobra osobiste, a także podlegać rygorom prawa autorskiego czy regulacjom dotyczącym ochrony danych osobowych. W tym artykule dowiesz się, jakie są granice robienia zdjęć innym, kiedy jest to dozwolone, a kiedy wymaga uzyskania zgody, a także jakie prawa przysługują sfotografowanym osobom.

Kluczowe wnioski:
 • Robienie zdjęć osobom publicznym podczas oficjalnych wydarzeń jest dozwolone, ale zasady są bardziej rygorystyczne w przypadku fotografowania dzieci.
 • Publikacja wizerunku osoby poza kontekstem imprezy wymaga uzyskania jej zgody, chyba że był to przypadkowy element większej scenerii.
 • Osoby fotografowane wbrew swojej woli mogą domagać się prawnej ochrony swoich dóbr osobistych oraz naprawienia szkód.
 • Fotograf ma obowiązek poinformować osoby fotografowane o celu wykonywania zdjęć lub oznaczyć teren jako miejsce, w którym prowadzone jest fotografowanie.
 • Prawo do prywatności i ochrona wizerunku mają pierwszeństwo przed wolnością artystyczną fotografa, jeśli wizerunek nie jest tylko elementem większej całości.

Fotografowanie ludzi w przestrzeni publicznej

Robienie zdjęć osobom przebywającym w miejscach publicznych, takich jak ulice, parki czy dworce jest z reguły dozwolone. Prawo do prywatności nie działa tu w pełnym zakresie, ze względu na powszechną dostępność tych obszarów. Jednak istnieją pewne ograniczenia i wytyczne, których należy przestrzegać.

Przede wszystkim, fotografie nie mogą być wykonywane w sposób naruszający dobra osobiste sfotografowanych osób. Oznacza to, że nie wolno celowo przedstawiać kogoś w niekorzystnym świetle, ośmieszać czy wykorzystywać wizerunku bez zgody w celach komercyjnych. Zdjęcia nie mogą też naruszać prywatności poprzez utrwalanie sytuacji intymnych lub krępujących.

Mimo że wykonywanie zdjęć w przestrzeni publicznej jest dozwolone, fotografowany ma prawo odmówić pozowania i domagać się nieupubliczniania swojego wizerunku. Dlatego warto uzyskać zgodę, jeśli planujemy skupić się na konkretnych osobach, a nie tylko potraktować je jako element większej scenerii.

Kiedy potrzebna jest zgoda na fotografowanie?

Zgoda na utrwalenie i publikację wizerunku jest wymagana w przypadkach, gdy osoba stanowi główny motyw zdjęcia, a nie jest elementem ubocznym czy przypadkowym. Dotyczy to zwłaszcza portretów, aktów czy scen rodzajowych z bliska. Brak zgody może skutkować naruszeniem dóbr osobistych i pociągnąć za sobą konsekwencje prawne.

Wyjątkiem są osoby publiczne, które mogą być fotografowane w trakcie pełnienia funkcji lub podczas wydarzeń otwartych dla mediów. Jednak ich zgoda jest wciąż wymagana przy zdjęciach o charakterze prywatnym lub jeśli zostały wykonane niejawnie.

Generalnie rzecz biorąc, jeżeli osoba nie jest głównym tematem zdjęcia, tylko nieistotnym szczegółem, mówimy o tzw. pozwoleniu domniemanym i nie musimy zasięgać jej opinii. Jednak w przypadku celowego i wyizolowanego utrwalania wizerunku, należy zwrócić się do tej osoby o zgodę - wyjaśnia mecenas Paweł Tomczyk.

W razie wątpliwości warto wcześniej zasięgnąć zgody na fotografowanie osób w miejscu publicznym. Pozwoli to uniknąć potencjalnych problemów prawnych i skarg w przyszłości.

Zasady fotografowania ludzi podczas imprez publicznych i wydarzeń

Imprezy publiczne i różnego rodzaju wydarzenia masowe to sytuacje, w których przepisy dotyczące ochrony wizerunku są nieco łagodniejsze. Uczestnicy imprez powinni liczyć się z możliwością bycia sfotografowanymi, gdyż cel tego typu wydarzeń zakłada pewną otwartość i rezygnację z pełnej prywatności.

Jednak nawet w takich okolicznościach należy zachować umiar i rozsądek. Robienie zdjęć nie może zakłócać imprezy, naruszać porządku publicznego ani przeszkadzać innym uczestnikom. Fotografujący powinien też powstrzymać się od celowego fotografowania w sposób upokarzający lub wbrew woli osoby, jeśli nie jest to konieczne.

 • Warto wyznaczyć strefy "no photo" w miejscach, gdzie z założenia powinna panować większa prywatność, np. toalety czy przebieralnie.
 • Przy imprezach organizowanych komercyjnie lub biletowanych, regulamin powinien jasno określać zasady fotografowania.

Publikacja wizerunku po imprezie

Wizerunki uczestników mogą być publikowane i udostępniane tylko w kontekście samej imprezy lub wydarzenia. Wykorzystanie zdjęć poza tym zakresem, np. w reklamie lub innym materiale promocyjnym, wymaga już uzyskania indywidualnych zgód od sfotografowanych osób.

Wyjątkiem są przypadki, gdy osoba sfotografowana jest jedynie małym, ubocznym elementem większej scenerii i nie stanowi głównego motywu zdjęcia. Wtedy jej zgoda nie jest wymagana, ale wizerunek nie może być wykorzystywany w sposób dla niej krzywdzący.

Impreza publiczna Wydarzenie zamknięte
Zgoda na fotografowanie domniemana Zgoda wymagana od organizatora
Publikacja w kontekście imprezy dozwolona Publikacja tylko za zgodą uczestników

Czytaj więcej: Pozy do zdjęć: Zdradzamy jak prawidłowo ustawiać modeli?

Czy można fotografować dzieci bez zgody rodziców?

W przypadku fotografowania małoletnich obowiązują ściślejsze reguły. Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych jest wymagana zawsze, niezależnie od miejsca i okoliczności. Dzieci nie mogą samodzielnie decydować o publikacji swojego wizerunku, gdyż nie posiadają jeszcze pełnej zdolności do czynności prawnych.

Zakaz fotografowania dzieci bez zgody dotyczy zwłaszcza sytuacji, gdy są one głównym celem zdjęcia lub gdy zdjęcie może być skierowane bezpośrednio do nich, np. w celach reklamowych, edukacyjnych, etc. Taka zgoda może być wyrażona ustnie bądź pisemnie przed przystąpieniem do sesji zdjęciowej.

W przypadku imprez masowych, gdzie dzieci pojawiają się jako uczestnicy, wymagana jest co najmniej ogólna informacja o prowadzeniu dokumentacji fotograficznej. Publikacja zdjęć, na których widoczne są pojedyncze dzieci, wymaga jednak już indywidualnych zgód od ich rodziców lub opiekunów prawnych.

 • W szkołach i placówkach edukacyjnych zgoda rodziców na wykorzystanie wizerunku ich dziecka jest obligatoryjna i powinna być składana na początku roku szkolnego.
 • Upublicznienie zdjęć dzieci bez zgody może skutkować naruszeniem dobra osobistego, a w konsekwencji pozwem cywilnym lub skargi karnoprawne.

Zasady te mają na celu zapewnić maksymalną ochronę małoletnim. Dlatego fotograf powinien zawsze upewnić się co do legalności fotografowania dzieci i publikowania ich wizerunku.

Czy możesz mieć kogoś do zdjęć bez jego zgody, czy w muzeum możesz robić zdjęcia?

Zdjęcie Prawo do prywatności vs fotografowanie ludzi: Co warto wiedzieć?

W przestrzeniach publicznych, jak ulice czy parki, nie wymagamy każdorazowo zgody osób przypadkowo obecnych na zdjęciach, o ile nie są głównym tematem fotografii. Jeżeli natomiast zamierzamy wykonać portrety lub skoncentrować kadr na konkretnych osobach, wówczas ich zgoda jest obowiązkowa.

Podobne zasady obowiązują na wystawach i w muzeach. Fotografowanie eksponatów dla celów prywatnych jest z reguły dozwolone, jednak robienie zdjęć innym zwiedzającym, zwłaszcza w sposób naruszający ich prywatność, jest niedopuszczalne bez ich przyzwolenia.

Wyjątkiem są sytuacje, gdy podczas zwiedzania wykonuje się ogólne zdjęcia sal wystawowych czy ekspozycji, a inni goście są tylko drobnymi elementami tła. Wtedy nie potrzeba ich akceptacji. Ale jeśli staną się głównym motywem fotografii, należy uprzednio poprosić ich o pozwolenie.

W muzeach i galeriach mogą również obowiązywać dodatkowe regulaminy odnośnie fotografowania. Dlatego przed zrobieniem zdjęć warto zapoznać się z ich treścią lub zapytać obsługę o szczegółowe zasady.

Podsumowanie

Fotografowanie osób w przestrzeni publicznej jest dozwolone, ale nie zawsze wolno publikować ich wizerunek bez zgody. Czy możesz mieć kogoś do zdjęć bez jego zgody? Tak, jeśli jest to jedynie przypadkowy element scenerii. Nie wolno jednak czynić z konkretnej osoby głównego motywu zdjęcia bez jej przyzwolenia. Dotyczy to również muzeów i wystaw.

Czy w muzeum możesz robić zdjęcia? Tak, ale obowiązują tu podobne zasady - wolno fotografować eksponaty i ogólny wygląd sal, jednak celowe portretowanie zwiedzających wymaga uprzedniej zgody sfotografowanych. Należy też przestrzegać regulaminów danej instytucji dotyczących wykonywania zdjęć.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Poradnik wyboru aparatu do fotografii przyrody: Co wiedzieć
 2. Podstawy obsługi przysłony: Sekrety profesjonalnych ujęć
 3. Poradnik fotografii nocnej: Jak robić zdjęcia po zmroku
 4. Historia firmy Eastmana: Od początków do dzisiejszego dziedzictwa
 5. Obiektywy Nikona: Przewodnik po najlepszych modelach
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Milena Kowalczyk
Milena Kowalczyk

Moja misja to dzielenie się pasją, która przerodziła się w profesjonalną ścieżkę kariery. Fotografia to dla mnie nie tylko zawód, ale sposób na wyrażanie emocji i zatrzymywanie chwil, które zbyt szybko przemijają. Moje doświadczenie jako fotograf z ponad 10-letnią praktyką w różnych dziedzinach – od fotografii krajobrazowej po portretową – pozwala mi na przekazywanie wiedzy z różnych perspektyw.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły